Connect with us

11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018

iphone 7 featured - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018

11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018bài dởbài hay

11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Ava Airborne

Tựa game siêu dễ thương đến từ studio PlayStack.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
Developer:
Price: Free+
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018

 

PIXEL PUZZLE COLLECTION

Những tựa game cổ điển của KONAMI.

f499063c33b3a7d08f3983320473ad77?s=128&d=retro&r=G - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
The app was not found in the store. 🙁

 

Teacher Rush

Vừa học vừa chơi với tựa game mô phỏng lớp học.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
Developer:
Price: Free
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018

 

Ad Blocker Plus: Block the Ads

Hỗ trợ bạn chặn quảng cáo trên trình duyệt Safari.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
Developer:
Price: Free
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Just Talk ~ Speech-To-Text

Nhận dạng giọng nói và chuyển thành text, hỗ trợ dịch qua nhiều ngôn ngữ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
Developer:
Price: 69.000đ 219.000đ
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018

 

Cell Surgeon

Tựa game nối-4 đến từ một studio Nhật Bản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
Developer:
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018

 

Nudifier

Ứng dụng giúp bạn censored những vị trí cần thiết trên bức ảnh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
Developer:
Price: 22.000đ+
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018

 

Web2Pics

Chụp ảnh giao diện web và cho phép ghi chú.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
Developer:
Price: 45.000đ 22.000đ
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018

 

Flight Unlimited Las Vegas – Flight Simulator

Game mô phỏng lái máy bay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
Developer:
Price: 45.000đ Free+
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018

 

Road Rage

Game đua xe 3D.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
Developer:
Price: 22.000đ Free
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018

 

Spending Log Pro

Theo dõi thu chi hàng ngày.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
Developer:
Price: 45.000đ 69.000đ
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/10/2018


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top