Connect with us

10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8

iphone x featured 2 - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8

10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8bài dởbài hay

10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME MỚI, HAY

Memopoly

Tựa game puzzle thư giãn mới ra mắt được đánh giá khá cao.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
Developer:
Price: Free+
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8

 

Glow Rings Puzzle

Thêm một tựa game puzzle màu sắc khá hay và “bó não”.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
Developer:
Price: Free
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8

 

Dress Up Salon Games for Girls

Dành cho bé thích làm đẹp cho búp bê.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
Developer:
Price: Free+
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ĐANG MIỄN PHÍ

Super Space X

Tựa game pixel art đề tài không gian rất lạ mắt.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
Developer:
Price: 45.000đ 22.000đ
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8

 

Lightstream Racer

Game đua xe thế giới tương lai hiện đại.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
Developer:
Price: 45.000đ Free+
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8

 

BOMBARIKA

Game “gỡ bom” BOMBARIKA đang miễn phí trở lại.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
Developer:
Price: 22.000đ Free+
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8

 

Pro Keyboard with PC layout

Bàn phím ảo cho iPad với cấu trúc phím tương tự bàn phím máy tính.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
Developer:
Price: 169.000đ 109.000đ

 

StageCameraHD2

Ứng dụng chụp ảnh đẹp cho iPhone.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
Developer:
Price: 69.000đ Free+
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8

 

Dunk Rise Basketball Hoop Game

Tựa game puzzle bóng rổ của tác giả người Việt.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
Developer:
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8

 

JING Wallpaper

Ứng dụng ảnh nền đẹp cho iPhone.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
Developer:
Price: 45.000đ Free+
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 10/8


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top