Connect with us

9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019

iphone x ipad airpods featured - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019

9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019bài dởbài hay ()

9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Merge Empire

Thêm một tựa game dòng idge rất hay.

 

World War II: Eastern Front

Game chiến thuật bối cảnh Thế chiến thứ 2.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
Developer: appscraft
Price: Free+
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019

 

Blender Video Editor/Converter

Ứng dụng xử lý video đơn giản nhưng khá hay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
Developer: Hicham RK
Price: Free
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Beast Towers

Tựa game thủ thành 3D rất hay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
Price: 45.000đ $0.99
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019

 

Calcvier – Keyboard Calculator

Bàn phím ảo là một máy tính.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
Developer: Sergei Shpygar
Price: 22.000đ $3.99
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019

 

ChillScape – Sonic Meditation

Ứng dụng thư giãn trên iPhone.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
Developer: Studio Amplify
Price: 22.000đ $1.99
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019

 

Monster and Cat – Interactive story Play Book game

Sách tương tác dành cho bé.

 

Navigate to Photo

Thêm vị trí chụp bức ảnh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
Developer: Roman Shevtsov
Price: 22.000đ $0.99
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019

 

Findit – 200 Pictures

Game tìm điểm khác nhau.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
Price: 45.000đ $9.99+
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/5/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top