Connect with us

14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019

iphone 7 airpods featured - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019

14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019bài dởbài hay

14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Jewel Blast – Block Drop Puzzl

Game xếp gạch kiểu mới.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019

 

Elgato Screen Link

Quay thiết bị iOS không dây.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019

 

Slader

Giải toán bằng cách chụp hình.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
Developer: Bitlife Inc
Price: $6.99
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Week Calendar Pro

Ứng dụng lịch tuần khá tiện lợi.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
Developer: Crater Tech LLC
Price: 45.000đ $1.99
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019

 

PhotoViva – Paintings from your photos!

Biến hình ảnh thành một bức tranh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
Developer: Lamina Design
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019

 

Piku Piku – Make Gifs & Videos with Filter Camera

Tạo ảnh GIF hay video với nhiều hiệu ứng quay đẹp mắt.

 

Hatchi – A Retro Virtual Pet

Nuôi thú ảo.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
Developer: Portable Pixels
Price: 22.000đ $0.99+
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019

 

Xmart Calculator Pro

Ứng dụng máy tính nâng cao.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
Developer: XHLIU
Price: 109.000đ $5.99
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019

 

Taps: Beautifully Simple

Tựa game puzzle đơn giản nhưng khá thú vị.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
Developer: Russell King
Price: 22.000đ $1.99
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019

 

YConvert PRO

Chuyển đổi qua lại giữa nhiều đơn vị.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
Developer: Cristian Chertes
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019

 

Background Color

Tạo hình nền iPhone kèm lịch.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
Developer: y-design
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019

 

Ancient War Ⅱ

Game nhập vai hấp dẫn của Triniti.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
Price: 22.000đ Free+
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019

 

7 Minute TV Workout

7 phút luyện tập thể thao mỗi ngày.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
Developer: Roman Shevtsov
Price: 22.000đ $1.99
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019

 

Pixave

Ứng dụng quản lý hình ảnh khá hay trên iOS.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 10/1/2019
Developer: LittleHJ
Price: 22.000đ Free


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top