Connect with us
ten mien .com trainghiemso - Internet phát triển lên đến 334,6 triệu tên miền trong Quý 2/2016

TECHNEWS

Internet phát triển lên đến 334,6 triệu tên miền trong Quý 2/2016


| 27/09/2016

VeriSign công bố có khoảng 7,9 triệu tên miền đã được đăng ký thêm trên Internet trong quý 2 năm 2016, nâng tổng số tên miền đã được đăng ký lên gần 334,6 triệu tên miền trên toàn thế giới, bao gồm tất cả các tên miền cấp cao (Top-level Domain – TLD) tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, theo Báo cáo tóm tắt Ngành Tên miền mới nhất.

vrsn_dnib_16q2-infographic_201609-vn

Mức gia tăng khoảng 7,9 triệu tên miền trên toàn cầu tương đương 2,4 phần trăm so với quý 1 năm 2016. Số lượt đăng ký trên toàn thế giới đã tăng thêm 38,2 triệu, tương đương 12,9 phần trăm, so với cùng kỳ năm trước. Các tên miền cấp cao .com và .net đã tăng trưởng toàn phần trong quý 2 năm 2016, đạt tổng số khoảng 143,2 triệu tên miền .com và .net trong cơ sở tên miền. Con số này tương ứng với mức gia tăng 7,3 phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, cơ sở các tên miền được đăng ký dạng .com đạt 127,5 triệu, trong khi dạng .net đạt 15,8 triệu.

Trong quý 2 năm 2016, tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net mới đạt 8,6 triệu. Trong khi quý 2 năm 2015, tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net đạt 8,7 triệu. Trong quý 2 năm 2016, tải lượng truy vấn Hệ thống Tên miền (DNS) trung bình hàng ngày của Verisign đạt khoảng 130 tỷ lượt trên tất cả các tên miền cấp cao do Verisign vận hành, với mức đỉnh điểm đạt gần 179 tỷ lượt. So với cùng kỳ quý trước, mức tải lượng truy vấn trung bình hàng ngày đã tăng 4,9 phần trăm và mức đỉnh điểm giảm 5 phần trăm. So với cùng kỳ năm trước, tải lượng truy vấn trung bình hàng ngày đã tăng 17 phần trăm và mức đỉnh điểm giảm 1,5 phần trăm.

Xem thêm tại Verisign.com/DNIB.

NHƯ QUỲNH

Xem thêm trong chuyên mục TECHNEWS
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

XEM NHIỀU TRONG NGÀY…
To Top