Connect with us

Internet phát triển lên đến 330,6 triệu tên miền trong quý 1/2017

bao cao ten mien - Internet phát triển lên đến 330,6 triệu tên miền trong quý 1/2017

Internet phát triển lên đến 330,6 triệu tên miền trong quý 1/2017bài dởbài hay

VeriSign mới đây công bố có khoảng 1,3 triệu tên miền đã được đăng ký thêm trên Internet trong quý 1 năm 2017, nâng tổng số tên miền được đăng ký trên toàn thế giới lên 330,6 triệu, bao gồm tất cả các tên miền cấp cao tính đến ngày 31/3/2017.
bao cao ten mien 600x338 - Internet phát triển lên đến 330,6 triệu tên miền trong quý 1/2017

Mức gia tăng khoảng 1,3 triệu tên miền trên toàn cầu tương đương 0,4 phần trăm so với quý 4 năm 2016. Số lượt đăng ký trên toàn thế giới đã tăng thêm 11,8 triệu, tương đương 3,7 phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số lượt đăng ký mới của các tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 143,6 triệu tên miền trong cơ sở tên miền trong quý 1 năm 2017. Con số này tương ứng với mức gia tăng 0,8 phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2017, cơ sở các tên miền được đăng ký dạng .com đạt 128,4 triệu, trong khi tên miền dạng .net đạt 15,2 triệu.

Tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net mới là 9,5 triệu tính riêng trong quý 1 năm 2017. Trong khi cùng thời điểm đó năm ngoái, tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net đạt 10 triệu.

Tuấn AnCHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top