Connect with us

Internet phát triển lên 333,8 triệu tên miền trong quý 1 năm 2018

domain - Internet phát triển lên 333,8 triệu tên miền trong quý 1 năm 2018

Internet phát triển lên 333,8 triệu tên miền trong quý 1 năm 2018bài dởbài hay

VeriSign mới đây công bố có khoảng 333,8 triệu tên miền đã được đăng ký bao gồm tất cả các tên miền cấp cao tính đến hết quý 1/2018, tăng thêm khoảng 1,4 triệu lượt, tương đương 0,4% so với quý 4/2017. Số lượt đăng ký đã tăng lên khoảng 3,2 triệu, tương đương 1,0% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng số lượt đăng ký các tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 148,3 triệu lượt trong cơ sở tên miền tính đến cuối Q1 năm 2018, với mức tăng khoảng 1,9 triệu lượt, hay 1,3%, so với Q4 năm 2017. Tổng mức gia tăng số lượt đăng ký của các tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 4,6 triệu lượt, tương đương 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

domain 600x337 - Internet phát triển lên 333,8 triệu tên miền trong quý 1 năm 2018

Tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net mới là 9,6 tính đến cuối Q1 năm 2018. Trong khi cùng thời điểm đó năm ngoái, tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net đạt 9,5 triệu.

Verisign cung cấp Báo cáo Tóm tắt Ngành Tên miền nhằm cung cấp cho người dùng Internet trên toàn thế giới những nghiên cứu và dữ liệu thống kê, phân tích trong ngành tên miền. Báo cáo Tóm tắt Ngành Tên miền quý 1 năm 2018 cũng như các báo cáo trước đó đều được đăng tải tại đây.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top