Connect with us

Inboxen: Dịch vụ hỗ trợ tạo email tạm thời không giới hạn

inboxen - Inboxen: Dịch vụ hỗ trợ tạo email tạm thời không giới hạn

Inboxen: Dịch vụ hỗ trợ tạo email tạm thời không giới hạn


Inboxen: Dịch vụ hỗ trợ tạo email tạm thời không giới hạn


bài dởbài hay

Inboxen là dịch vụ mới hỗ trợ người dùng tạo địa chỉ email tạm thời cùng hộp thư có thể nhận, xem, tải file đính kèm hay nội dung. Đặc biệt, dịch vụ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn số lượng địa chỉ email tạo ra.
Lợi ích của việc sử dụng địa chỉ email tạm thời: Tránh quảng cáo, spam, đăng ký nhiều tài khoản, bảo vệ địa chỉ email sử dụng chính,…

1. Đăng ký, tạo email:

Sử dụng dịch vụ, bạn cần có tài khoản để quản lý các địa chỉ. Quá trình sử dụng như sau.

Bước 1: Truy cập vào https://inboxen.org/, bấm Join > I accept. Let me join. Tiếp theo, bạn đặt tên dùng và mật khẩu (ít nhất 12 ký tự) > Sign up.

2018 02 08 15 38 54 600x198 - Inboxen: Dịch vụ hỗ trợ tạo email tạm thời không giới hạn

Bước 2: Bạn bấm Click here to add an inbox hay Add inbox để tạo địa chỉ email.

2018 02 08 15 40 56 600x142 - Inboxen: Dịch vụ hỗ trợ tạo email tạm thời không giới hạn

Bước 3: Bạn chọn tên miền (có hai lựa chọn là inboxen.co.uk và inboxen.org) và mô tả > bấm Add.

2018 02 08 15 41 21 600x198 - Inboxen: Dịch vụ hỗ trợ tạo email tạm thời không giới hạn

Bạn có thể đánh dấu chọn Exclude from Unified Inbox, mọi thư từ gửi đến tên miền địa chỉ email vừa chọn sẽ không xuất hiện trong hộp thư tổng hợp Unified Inbox.

Bước 4: Dịch vụ sẽ tạo ra một địa chỉ email có tên miền bạn chọn nhưng với tên ngẫu nhiên không thể thay đổi. Bạn sao chép lại và sử dụng.

2018 02 08 15 42 17 600x131 - Inboxen: Dịch vụ hỗ trợ tạo email tạm thời không giới hạn

Để tạo địa chỉ email mới, bạn thực hiện lại các bước như trên và bấm Add inbox.

 

2. Sử dụng:

Bạn bấm vào địa chỉ email để kiểm tra thư và bấm vào thư để xem nội dung. Một chức năng khá hữu ích là dịch vụ hỗ trợ lưu văn bản trong thư thành file txt, html và tải file đính kèm nữa (bấm nút Download). Bạn có thể xem địa chỉ IP người gửi (Show headers), xóa thư, đánh dấu thư,…

2018 02 08 15 45 34 600x152 - Inboxen: Dịch vụ hỗ trợ tạo email tạm thời không giới hạn

Nếu có nhiều địa chỉ email tạo ra, bạn có thể ghim địa chỉ thường sử dụng lên đầu. Bấm nút hình cây bút sẽ xuất hiện tùy chọn chỉnh sửa: Empty inbox (xóa toàn bộ thư trong địa chỉ này), Disable inbox (tạm thời vô hiệu địa chỉ này không nhận thư nữa). Sau đó, bấm Save lưu lại thay đổi.

2018 02 08 16 37 19 600x292 - Inboxen: Dịch vụ hỗ trợ tạo email tạm thời không giới hạn

Nếu muốn xóa toàn bộ địa chỉ email tạo ra? Dịch vụ không hỗ trợ nhưng giải pháp thay thế là xóa luôn tài khoản. Bấm Account > Delete account. Sau đó, bạn có thể tạo tài khoản mới khi dịch vụ không yêu cầu địa chỉ email nên thoải mái tạo.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top