BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO – HỢP TÁC KINH DOANH

Email: bbt@trainghiemso.com
Hotline: Ms.Loan (0909.770.919)

Bảng giá áp dụng từ ngày 01/07/2021

CÁC BANNER TOÀN TRANG

Vị trí banner Kích thước (px) Hỗ trợ mobile Hình thức Giá (VND / tuần)
LEADER BOARD 970 x 90 (hoặc 728 x 90) Độc quyền 3.000.000
TOP RIGHT 1 336 x 280 (hoặc 300 x 250) Độc quyền 2.000.000
TOP RIGHT 2 336 x 280 (hoặc 300 x 250) Độc quyền 1.500.000
RIGHT 336 x 280 (hoặc 300 x 250) Độc quyền 1.000.000
FIXED RIGHT 300 x 600 Độc quyền 2.000.000

CÁC BANNER TRONG BÀI VIẾT

Vị trí banner Kích thước (px) Hỗ trợ mobile Hình thức Giá (VND / tuần)
TOP CONTENT 590 x 100 Độc quyền 2.000.000
MIDDLE CONTENT 590 x 100 Độc quyền 1.500.000
BOTTOM CONTENT 590 x 100 Độc quyền 1.000.000

BÀI PR

Loại bài PR Độ dài (chữ) Số ảnh Giá (VND)
Bài tiêu chuẩn 600 4 800.000
Hỗ trợ khác Giá (VND)
Chi phí viết bài hỗ trợ 300.000 – 1.000.000
Bài lên Featured (trong 24 giờ) 1.000.000
Bài lên Sticky post (trong 24 giờ) 500.000

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO - HỢP TÁC KINH DOANH

Ghi chú:

  • Với bài Featured hiển thị trong 24 tiếng: 12 tiếng đầu sẽ nằm ở FEATURED 1, 6 tiếng tiếp theo ở FEATURED 2 và 6 tiếng cuối cùng nằm ở FEATURED 3.
  • Với bài Sticky Post: bài sẽ nằm ở vị trí STICKY POST 24 giờ.