Connect with us

Thêm phản hồi xúc giác khi bấm trên iOS 12 với HapticKeys

HapticKeys featured - Thêm phản hồi xúc giác khi bấm trên iOS 12 với HapticKeys

Thêm phản hồi xúc giác khi bấm trên iOS 12 với HapticKeysbài dởbài hay

Trên iOS không có tính năng phản hồi xúc giác (khi bấm vào thì máy rung nhẹ) như Android, tuy nhiên với một thiết bị đã jailbreak thì bạn có thể bổ sung thêm chức năng này với HapticKeys.
HapticKeys có chức năng chính như tên gọi  khi nó cung cấp một lượng rung nhỏ mỗi lần bạn chạm vào bất kỳ nút nào trên bàn phím iOS. Sau khi cài đặt, bạn có thể vào Settings > HapticKeys để cài đặt thêm một số tuỳ chọn:

  • Bật/tắt HapticKeys.
  • Độ phản hồi (Light, Medium, Heavy).
  • Chọn ứng dụng được áp tính năng này.

Trên thực tế, phản hồi xúc giác trở thành xu hướng phổ biến và rất được yêu thích trên nền tảng Android nhiều năm qua tuy nhiên iPhone chưa jailbreak lại không hỗ trợ.

Tweak này có giá 0,99USD trên repo Packix, hoặc bạn có thể tải về miễn phí trên repo.hackyouriphone.org, tương thích iOS 10, 11, 12 đã jailbreak. Nhà phát triển lưu ý rằng HapticKeys yêu cầu cài thêm một thư viện là libSparkAppList, thư viện này có trong repo https://sparkdev.me.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top