Game: Two Point Hospital

Đánh giá game Two Point Hospital

Two Point Hospital game review

"Dân chơi " ngày xưa chắc không ai lại không biết đến game mô phỏng xây dựng và quản lý bệnh viện cực kỳ nổi tiếng Theme Hospital của hãng Bullfrog. Tựa game này vừa tìm được người kế thừa hoàn hảo là Two Point Hospital. Nếu từng trải nghiệm ...