Game: Stronghold: Warlords

Tựa game “công thành chiến” hấp dẫn với hệ thống lãnh chúa và đặc biệt là dịch chuyển bối cảnh sang các quốc gia Đông Á.