Game: SaGa Frontier Remastered

Đánh giá game SaGa Frontier Remastered

Đánh giá SaGa Frontier Remastered

SaGa Frontier Remastered là bản cập nhật đồ họa và nội dung mới của JRPG kinh điển SaGa Frontier từ thời PlayStation. Ở góc độ người chơi, đây là một trong những series mang dấu ấn riêng của nhà phát triển Square (nay là Square Enix) ngày xưa. Điều này ...