Thông tin game Pokémon Go


Pokemon Go sẽ ngừng hỗ trợ iPhone 5s, 6, iOS 10, iOS 11 và Android 5 trong bản cập nhật tháng 10./.