Game: Override 2: Super Mech League

Phần hậu bản “vui thôi đừng vui quá” của tựa game song đấu đối kháng Override: Mech City Brawl.