Thông tin game Little Big Workshop

Đánh giá game Little Big Workshop (console)Little Big Workshop là game mô phỏng xây dựng, sản xuất, quản lý khá độc đáo và hấp dẫn với sự hậu thuẫn của đồ họa cực kỳ đáng yêu.