Game: Just Die Already

Đánh giá game Just Die Already

Đánh giá Just Die Already

Just Die Already là game mô phỏng hài hước với môi trường sandbox và cơ chế vật lý độc đáo. Trải nghiệm được thiết kế tập trung vào việc mang đến tiếng cười cho người chơi thông qua hàng loạt những chướng ngại vật. Nhiệm vụ của bạn đôi khi ...