Connect with us

FlashyHUD – thay đổi thanh chỉnh âm lượng mặc định của iPhone

flashyHUD featured - FlashyHUD - thay đổi thanh chỉnh âm lượng mặc định của iPhone

FlashyHUD – thay đổi thanh chỉnh âm lượng mặc định của iPhonebài dởbài hay ()

Giao diện mặc định điều chỉnh âm lượng của iPhone (gọi là HUD) khá chán, tuy nhiên có nhiều tweak cho iOS 12 có thể thay đổi giao diện này, trong đó có FlashyHUD.
Như hình ảnh trong ví dụ bên dưới, FlashyHUD cung cấp giao diện HUD âm lượng xuất hiện ở rìa màn hình khá đơn giản, do đó nó không quá nổi bật và gây rối giao diện khi sử dụng. Quan trọng hơn, FlashyHUD có phần tùy chọn cấu hình rất đầy đủ, bạn có thể đổi màu và điều chỉnh vị trí xuất hiện của FlashyHUD.

FlashyHUD - FlashyHUD - thay đổi thanh chỉnh âm lượng mặc định của iPhone

Sau khi cài đặt, bạn vào Settings > FlashyHUD để cấu hình:

  • Chọn màu thanh âm lượng nhạc.
  • Chọn màu thanh âm lượng chuông.
  • Bật hoặc tắt bóng đổ.
  • Bật hoặc tắt hình động.
  • Chọn vị trí cho thanh âm lượng HUD.
  • Cấu hình độ dày.
  • Định cấu hình độ dài thanh HUD.
  • Kích hoạt và cấu hình nền.
  • Điều chỉnh độ mờ thanh âm lượng HUD.

Bạn có thể cài đặt FlashyHUD theo repo tại https://repo.nepeta.me/depiction/me.nepeta.flashyhud.

Theo iDownloadBlogCHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top