Firefox

Firefox 97 có gì mới?

Mozilla đã phát hành Firefox 97.0 vào ngày 8 tháng 2 năm 2022. Phiên bản ổn định mới của trình duyệt web Firefox bao gồm các bản sửa lỗi bảo mật và chỉ một số thay đổi và bổ sung.

Firefox ESR, Bản phát hành hỗ trợ mở rộng và tất cả các kênh phát triển cũng nhận được bản cập nhật vào ngày phát hành. Firefox ESR 91.6, Firefox Beta và Dev 98, và Firefox Nightly 98 đều đã được cập nhật.

Các tính năng và cải tiến mới của Firefox 97.0

Theme thay đổi

Mozilla đã giới thiệu hỗ trợ cho các chủ đề colorway trong Firefox 94. Trình duyệt hiển thị lớp phủ “chọn bảng màu của bạn” trong lần khởi động đầu tiên của trình duyệt, cho phép người dùng chọn bảng màu theo mùa cho trình duyệt nếu muốn.

Các theme đã được giới thiệu trong Firefox 94 được đặt thành tự động hết hạn khi Firefox 97 được cài đặt trên thiết bị.

Các thay đổi khác

  • Firefox hỗ trợ kiểu thanh cuộn mới trên các thiết bị Windows 11.
  • Tải phông chữ hệ thống đã được cải thiện trên các thiết bị Mac OS; Điều này sẽ cải thiện việc mở và chuyển sang các tab mới nhanh hơn “trong một số tình huống nhất định” theo Mozilla.