Connect with us

Facebook Crush đã có tại Việt Nam, bạn đã thử chưa?

facebook crush hen ho featured - Facebook Crush đã có tại Việt Nam, bạn đã thử chưa?

Facebook Crush đã có tại Việt Nam, bạn đã thử chưa?



bài dởbài hay

Tính năng Hẹn hò trên Facebook (Facebook Secret Crush) đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Vậy làm sao để sử dụng?




Facebook Secret Crush là một mục nằm trong tính năng Hẹn hò (Dating) vừa mới ra mắt của Facebook giúp người dùng thêm một người bạn mà bạn “thầm thương trộm nhớ” vào.

Theo Facebook thì danh sách tối đa có thể thêm vào Secret Crush là 9 người. Đồng thời, Facebook chỉ cho phép bạn “gỡ” mỗi ngày một người trong danh sách sau khi bạn đã đạt giới hạn 9 người. Việc này là nhằm hạn chế tình trạng spam khi người dùng lạm dụng tính năng này.

Hiện tại người dùng Việt Nam đã có thể sử dụng tính năng này, cách thực hiện như sau:

Bước 1: Vào ứng dụng Facebook, bấm vào nút Menu > tìm và bấm vào mục Hẹn hò. Trường hợp không có bạn hãy bấm vào nút Xem nhiều hơn để hiển thị ra.

facebook crush hen ho 0 450x800 - Facebook Crush đã có tại Việt Nam, bạn đã thử chưa?

Bước 2: Một số giao diện cửa sổ giới thiệu về tính năng này hiển thị. Để bắt đầu đăng ký, bạn cần cho bạn giới tính của bạn.

facebook crush hen ho 1 - Facebook Crush đã có tại Việt Nam, bạn đã thử chưa?

Bạn muốn hẹn hò với đối tượng nào…

facebook crush hen ho 2 - Facebook Crush đã có tại Việt Nam, bạn đã thử chưa?

Điền thêm một số thông tin về hồ sơ của bạn

facebook crush hen ho 3 - Facebook Crush đã có tại Việt Nam, bạn đã thử chưa?

Sau khi cài đặt xong, bạn sẽ nhận được giao diện như bên dưới, bạn có thể dùng tính năng GPS để tìm bạn ở gần. Nút Hồ sơ hẹn hò để bổ sung thông tin cho hồ sơ của bạn, Đã thích bạn để xem ai thích mình và Cuộc trò chuyện để hiển thị các cuộc trò chuyện riêng.

facebook crush hen ho 4 - Facebook Crush đã có tại Việt Nam, bạn đã thử chưa?

Chúc bạn nhanh chóng tìm được một nửa của mình!











CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK




To Top