Connect with us

Gửi tin nhắn tức thời trên Windows 10 đến Android, iOS, Xbox

eShareIT featured - Gửi tin nhắn tức thời trên Windows 10 đến Android, iOS, Xbox

Gửi tin nhắn tức thời trên Windows 10 đến Android, iOS, Xbox



bài dởbài hay

eShareIT giúp bạn gửi tin nhắn nhanh chóng giữa nhiều nền tảng (Android, iOS, Windows, Xbox) hoàn toàn miễn phí và nhanh chóng.




Để gửi tin nhắn miễn phí, bạn có nhiều chọn lựa như Messenger, Zalo, hay email,… eShareIT là một lựa chọn mới để bạn gửi tin nhắn, thậm chí cả file ảnh/video giữa nhiều nền tảng trong cùng tài khoản.

eShareIT được cung cấp miễn phí, bạn cài đặt theo link bên dưới.

Android: Tương thích Android 4.0.3 trở lên. Dung lượng 19 MB.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.ABE - Gửi tin nhắn tức thời trên Windows 10 đến Android, iOS, Xbox
JUsIU3CYuThDG sYBGNbz9wLJJNMHJYKh0CuGcVgxF0N5JUZRckhlxbgXRClo5jY0A=s180 - Gửi tin nhắn tức thời trên Windows 10 đến Android, iOS, Xbox
Price: Free

iOS: Tương thích iOS 10.0 trở lên. Dung lượng 39 MB.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Gửi tin nhắn tức thời trên Windows 10 đến Android, iOS, Xbox
246x0w - Gửi tin nhắn tức thời trên Windows 10 đến Android, iOS, Xbox
Price: Free+

Windows 10 & Xbox: Dung lượng 28 MB.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fwww.microsoft - Gửi tin nhắn tức thời trên Windows 10 đến Android, iOS, Xbox
apps.11771.13913533311393299.374c57c3 9b43 4f1e 9a9f 0c642def1844 - Gửi tin nhắn tức thời trên Windows 10 đến Android, iOS, Xbox
Developer: ABEM
Price: unknown

Hiện tại, eShareIT chỉ cho phép gửi tin nhắn thiết bị dùng chung tài khoản nên bạn có thể chia sẻ thông tin tài khoản với đối tượng muốn gửi tới. Trong bài viết này, mình thử nghiệm chia sẻ tin nhắn văn bản giữa Windows 10 và thiết bị Android.

Bước 1: Bạn tạo tài khoản eShareIT, bấm Register > đăng ký bằng email. Ứng dụng sẽ gửi link cài đặt cho các nền tảng hỗ trợ vào hộp thư của đăng ký của bạn.

2018 11 04 14 55 32 600x474 - Gửi tin nhắn tức thời trên Windows 10 đến Android, iOS, Xbox

Bước 2: Bạn đặt tên hiển thị trên thiết bị sử dụng vào hộp Device name > Save. Đến đây, bạn có thể chia sẻ thông tin tài khoản của mình với đối tượng muốn gửi tin nhắn. Khi đăng nhập, họ có thể đặt lại tên hiển thị.

2018 11 04 15 16 19 600x264 - Gửi tin nhắn tức thời trên Windows 10 đến Android, iOS, Xbox

Bước 3: Vào giao diện chính, bạn sẽ nhìn thấy tất cả các thiết bị đăng nhập dùng chung tài khoản trong mục Connections. Nếu chưa thấy, bấm Refresh cập nhật lại danh sách.

2018 11 04 15 19 39 600x335 - Gửi tin nhắn tức thời trên Windows 10 đến Android, iOS, Xbox

Bước 4: Bây giờ, bạn chỉ việc bấm vào tên/biểu tượng thiết bị muốn gửi tin nhắn > nhập nội dung trong giao diện Send Message > bấm Send.

2018 11 04 15 21 32 600x464 - Gửi tin nhắn tức thời trên Windows 10 đến Android, iOS, Xbox

Với thiết bị được chia sẻ, họ sẽ nhìn thấy tin nhắn trên màn hình. Bạn bấm OK, tin nhắn sẽ tự động sao chép vào mộ nhớ đệm.

Screenshot 20181104 152223 338x600 - Gửi tin nhắn tức thời trên Windows 10 đến Android, iOS, Xbox

Những tin nhắn bạn gửi đi/nhận sẽ được lưu giữ trong mục History. Bạn có thể xem lại, sao chép hay xóa chúng. Nếu muốn đăng xuất (Log out) thì bấm nút trình đơn ba chấm phía trên góc phải, bạn có thể thực hiện đăng xuất tài khoản trên tất cả thiết bị đang đăng nhập (Logout from all devices).

2018 11 04 15 59 30 600x364 - Gửi tin nhắn tức thời trên Windows 10 đến Android, iOS, Xbox

Lưu ý: Hiện tại, eShareIT chỉ cho phép chia sẻ tin nhắn văn bản. Nhưng trong tương lai gần, các tính năng khác sẽ được thêm vào ứng dụng như chia sẻ file (hình ảnh, video) không chỉ trên các thiết bị của bạn mà còn với các thiết bị của bất kỳ ai.











CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK




To Top