Connect with us

Dùng Windows Repair 2018 sửa lỗi máy tính Windows

windows repair 2018 - Dùng Windows Repair 2018 sửa lỗi máy tính Windows

Dùng Windows Repair 2018 sửa lỗi máy tính Windows


Dùng Windows Repair 2018 sửa lỗi máy tính Windows


bài dởbài hay

Như tên gọi của phần mềm, Windows Repair có khả năng tìm và sửa nhiều lỗi hệ thống Windows phát sinh trong quá trình sử dụng như không cập nhật được, không xóa được rác trong các phân vùng ổ cứng, hỗ trợ xóa các file tạm, cài đặt lại proxy, tối ưu hóa các kết nối mạng,…
Đây là phần mềm xuất hiện khá lâu đời, phiên bản mới nhất hiện tại là Windows Repair 2018 (v4.0.13). Gồm bản Free và Pro, với người dùng cơ bản thì bạn chọn bản Free, tải tại đây hay link bên dưới.

Cài đặt (36,38 MB)

Không cài đặt (35,12 MB)

Tương thích Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32 & 64 Bit).  Việc sử dụng chia thành ba phần.

1. Tìm lỗi:

Trong thẻ Pre-repair Steps, bạn chuyển lần lượt tới các thẻ con là

2018 02 01 16 08 21 600x420 - Dùng Windows Repair 2018 sửa lỗi máy tính Windows

– Step 2: Optional: Chức năng tìm lỗi hệ thống, tùy chọn không bắt buộc nhưng bạn cũng nên thực hiện kiểm tra vài lần. Bấm Open Re-scan > Start scan.

2018 02 01 15 22 02 600x430 - Dùng Windows Repair 2018 sửa lỗi máy tính Windows

– Step 3: Important: Chức năng tìm lỗi file hệ thống, tùy chọn quan trọng và bạn nên thực hiện. Bấm Check để kiểm tra, bấm View log xem nhật ký kiểm tra.

2018 02 01 15 29 19 600x348 - Dùng Windows Repair 2018 sửa lỗi máy tính Windows

– Step 4: Optional: Chức năng tìm lỗi ổ cứng. Bấm Check để kiểm tra.

Theo khuyến cáo của phần mềm thì bạn nên truy cập Windows trong chế độ Safe Mode có kết nối mạng để việc tìm lỗi tốt và nhanh hơn. Bấm Reboot to Safe Mode để khởi động máy vào Safe Mode.

 

2. Sao lưu:

Mở thẻ Backup Tools, bạn sẽ thấy hai tùy chọn sao lưu cho phép là.

2018 02 01 15 42 33 600x420 - Dùng Windows Repair 2018 sửa lỗi máy tính Windows

– Registry Backup: Sao lưu và phục hồi các khóa registry hệ thống để phòng lỗi có thể xảy ra. Trước tiên, bạn bấm nút hình cái bảng bên phải Restore rồi chọn thành phần registry muốn sao lưu và vị trí lưu (Settings > Change Backup Location).

2018 02 01 15 33 59 600x394 - Dùng Windows Repair 2018 sửa lỗi máy tính Windows

– System Restore: Khôi phục trạng thái hệ thống qua công cụ System Restore. Bấm Create để tạo điểm khôi phục với trạng thái hiện tại của máy. Khi gặp lỗi, bạn bấm nút hình cái bảng hay Restore để khôi phục lại trạng thái hệ thống trước khi sửa.

 

3. Sửa lỗi:

Mở thẻ Repair – Main, bấm Open Repairs để mở cửa sổ sửa lỗi hay chỉ các lỗi liên quan. Thí dụ, bạn bấm Preset: Windows Update nó sẽ mở cửa sổ sửa lỗi với các thành phần được chọn liên quan đến Windows Update.

2018 02 01 14 50 09 600x415 - Dùng Windows Repair 2018 sửa lỗi máy tính Windows

Muốn sửa lỗi nào thì bấm lên thành phần đó. Nếu muốn máy tính tự động tắt hay khởi động lại sau khi sửa xong, bạn đánh dấu chọn Restart/Shutdown System và chọn hành động. Sau cùng, bấm Start Repairs để sửa lỗi Windows.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top