Draft by Slite - Thông tin ứng dụng

Bài viết liên quan Draft by Slite

Soạn thảo văn bản như Google Docs trên trang New Tab Chrome

Thêm một cách để bạn soạn thảo văn bản ngay từ trang New Tab trình duyệt Chrome mà không cần phải mở MS Word, Google Docs,… với sự trợ giúp của Draft by Slite. Slite là một dịch vụ làm việc nhóm giống như Google Docs, nơi bạn và đồng nghiệp có thể cùng soạn […]