Connect with us
tearaway unfolded featured - Danh sách game miễn phí trên PS Plus tháng 3/2017

CHỈ CÓ TRÊN TRẢI NGHIỆM SỐ

Danh sách game miễn phí trên PS Plus tháng 3/2017


| 02/03/2017

Đúng như Trải Nghiệm Số đã đưa tin trước đó, hai tựa game Disc Jam và Tearaway Unfolded là hai tựa game miễn phí cho PS4, danh sách đầy đủ là sáu tựa game.

Cụ thể danh sách game miễn phí trên PS Plus tháng 3/2017 bao gồm:

  • Disc Jam, PS4
  • Tearaway Unfolded, PS4
  • Under Night: In-Birth, PS3
  • Earth Defense Force 2025, PS3
  • Lumo, PS Vita (crossbuy on PS4)
  • Severed, PS Vita

Dưới đây là trailer các game để bạn dễ dàng nắm được gameplay của các tựa game trên:

Disc Jam

Tearaway Unfolded

Under Night: In-Birth

Earth Defense Force 2025

Lumo

Severed

Xem thêm trong chuyên mục CHỈ CÓ TRÊN TRẢI NGHIỆM SỐ
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

XEM NHIỀU TRONG NGÀY…
To Top