1. Trang chủ
  2. Ứng dụng
  3. To-Do List – Best app for Reminder

To-Do List – Best app for Reminder

To-Do List – Best app for Reminder
Brand: Microsoft Store Developer
Category: Ứng dụng

  • Phát triển
    innobee‬

  • Giấy phép
    Miễn phí

Daily Planner & Getting things done Task Manager là một ứng dụng lập kế hoạch năng suất todos, trình quản lý tác vụ danh sách việc cần làm được dành riêng để giúp người dùng theo dõi mọi thứ trong cuộc sống.

To-Do List - Best app for Reminder

Ứng dụng có thể giúp bạn lập kế hoạch hàng ngày miễn phí và cung cấp lời nhắc nhiệm vụ quan trọng.

To-Do List có giao diện trực quan và không quảng cáo, danh sách các việc cần làm của bạn sẽ được bố trí trong các mục:

– Today: Danh sách việc cần làm trong ngày.

– All: Hiển thị tất cả danh sách việc cần làm.

– Upcoming: Danh sách các việc cần làm được tạo trong tương lai.

To-Do List – Best app for Reminder - Cấu hình

Thông tin chung

Phát triển innobee‬
Thể loại To-do List
Nền tảng PC
Giá Miễn phí

To-Do List – Best app for Reminder - Tải về