1. Trang chủ
 2. Ứng dụng
 3. Spade

Spade

Spade
Brand: Chromestore Developer
Category: Ứng dụng

 • Phát triển
  Spade Team

 • Giấy phép
  Miễn phí

Spade giúp bạn ghi chú thích lên trang web có thể xem lại khi chúng được lưu hay bạn có thể chia sẻ.

Spade

Spade cung cấp khá nhiều công cụ như:

 • Cây viết để vẽ, viết chú thích và hiển thị lựa chọn màu khi bấm vào.
 • Nút Highlight để đánh dấu màu dạ quang lên văn bản.
 • Nút nhập văn bản lên trang web.
 • Nút xóa.
 • Nút phục hồi trạng thái trước.
 • Nút xóa.
 • Nút chia sẻ.
 • Nút in.

Spade - Cấu hình

Thông tin chung

Phát triển Spade Team
Thể loại Ghi chú
Nền tảng Chrome Extension
Giá Miễn phí

Spade - Tải về