1. Trang chủ
  2. Ứng dụng
  3. Parallels Desktop 17

Parallels Desktop 17

Parallels Desktop 17
Brand: Parallels
Category: Ứng dụng

  • Phát triển

  • Giấy phép
  • Truy cập Microsoft Office dành cho Windows và Internet Explorer
  • Chạy hơn 200.000 ứng dụng Windows trên máy Mac của bạn mà không gặp vấn đề về hiệu suất
  • Phát triển và thử nghiệm trên nhiều hệ điều hành trong máy ảo dành cho Mac
  • Di chuyển và chia sẻ nội dung giữa Mac và Windows một cách liền mạch
  • Chế độ liên kết: Ẩn màn hình Windows và sử dụng các ứng dụng Windows giống như các ứng dụng Mac.

Parallels Desktop 17 - Cấu hình

Thông tin chung

Phát triển Parallels
Thể loại Tạo máy ảo
Nền tảng macOS
Giá 79.99
Ngày ra mắt 1/9/2021