1. Trang chủ
  2. Ứng dụng
  3. Keepass2Android

Keepass2Android

Keepass2Android
Brand: Android Developer
Category: Ứng dụng

  • Phát triển
    Croco Apps

  • Giấy phép
    Miễn phí

Keepass2Android là một ứng dụng quản lý mật khẩu. Nó cho phép lưu trữ và truy xuất mật khẩu và các thông tin nhạy cảm khác trong một tệp được gọi là “cơ sở dữ liệu”.

Cơ sở dữ liệu này được bảo mật bằng cái gọi là mật khẩu chính. Mật khẩu chính thường là một mật khẩu mạnh và có thể được bổ sung bằng yếu tố thứ hai để tăng cường bảo mật.

Tệp cơ sở dữ liệu mật khẩu có thể được đồng bộ hóa trên các thiết bị khác nhau. Điều này hoạt động tốt nhất bằng cách sử dụng một trong các tùy chọn lưu trữ đám mây tích hợp, nhưng cũng có thể được thực hiện với các ứng dụng của bên thứ ba.

Keepass2Android tương thích với Keepass 1 và Keepass 2 trên Windows và KeepassX trên Linux.

Keepass2Android - Cấu hình

Thông tin chung

Phát triển Croco Apps
Thể loại Bảo mật
Nền tảng Android
Giá Miễn phí

Keepass2Android - Tải về

More Products from Android Developer