1. Trang chủ
  2. Ứng dụng
  3. ColorfulDesktop

ColorfulDesktop

ColorfulDesktop
Brand: Ice Cola Workshop
Category: Ứng dụng

  • Phát triển
    Ice Cola Workshop

  • Giấy phép
    Miễn phí

ColorfulDesktop là ứng dụng giúp bạn quản lý các lối tắt theo từng thư mục, với nhiều màu sắc dễ phân biệt, bạn có thể tạo nhiều môi trường desktop ảo đặt các thư mục lối tắt và di chuyển qua lại,…

ColorfulDesktop - Cấu hình

Thông tin chung

Phát triển Ice Cola Workshop
Thể loại Ice Cola Workshop
Nền tảng Windows
Ngày ra mắt 25/8/2021
Thông tin thêm ColorfulDesktop sẽ sao chép tất cả lối tắt ứng dụng trên desktop vào một thư mục mang tên App và ẩn lối tắt trên desktop.

ColorfulDesktop - Tải về