Connect with us

Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá

ung dung cho be featured - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá

Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá


Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá


bài dởbài hay

Đây là bộ ứng dụng rất hay dành cho các bé từ 3-7 tuổi của hãng Montessorium giúp bé có thể tìm hiểu các bảng chữ cái, màu sắc, phép cộng, các quốc gia,…
Trọn bộ ứng dụng cho bé của Montessorium bao gồm 7 ứng dụng dạy bảy vấn đề khác nhau dành cho trẻ. Mỗi ứng dụng có giá lên đến 109.000đ, trọn bảy ứng dụng là 763.000đ. Bao gồm:

Montessorium: Intro to Math

6 minigame để bé tìm hiểu các con số, bé sẽ có thể tập viết số, đếm số,…

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
246x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
Price: 109.000đ
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá

 

Montessorium: Intro to Letters

Bé tập viết và đọc các ký tự trong bảng chữ cái.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
246x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
Price: 109.000đ 89.000đ
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá

 

Montessorium: Intro to Colors

Bé tìm hiểu, sắp xếp các màu sắc, cách đọc màu sắc bằng tiếng Anh,…

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
246x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
Price: 109.000đ
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá

 

Montessorium: Intro to Geo

Bé tìm hiểu các quốc gia trên thế giới.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
246x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
Price: 109.000đ+

 

Montessorium: Intro to Words

Bé tìm hiểu thêm các từ tiếng Anh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
246x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
Price: 109.000đ+
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá

 

Montessorium: Intro to US

Ứng dụng dành riêng cho Mỹ giúp bé tìm hiểu các tiểu bang của Mỹ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
246x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
Price: 109.000đ
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá

 

Montessorium: Intro to Cursive

Bé tập viết chữ theo dạng chữ viết tay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
246x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá
 • 643x0w - Đang miễn phí trọn bộ ứng dụng của Montessorium trị giá


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top