Connect with us

Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ

escape room game featured - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ

Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đbài dởbài hay

Nhà phát triển Best Escape games của Nga đang tặng bạn trọn bộ 7 tựa game thuộc thể loại này với tổng trị giá 70.000đ, mời bạn nhanh tay tải về.
Nếu bạn chưa biết về Escape Room thì đây là thể loại xuất hiện lần đầu tiên tại Nhật Bản năm 2007 dưới dạng trò chơi điện tử mang tên “Escape the room” . Chỉ bốn năm sau, thể loại này nhanh chóng trở thành một cơn sốt trên toàn thế giới. Ngoài các phiên bản trò chơi điện tử thì thể loại này còn có phiên bản nhập vai ngoài đời thực. Đây là thể loại dành cho các bạn ưa phiêu lưu, mê giải đố khi bạn được hóa thân vào chính nhân vật của phòng chơi, tha hồ lục tìm và giải quyết những mật mã trong một không gian với thời gian đếm ngược.

Người chơi khi tham gia vào trải nghiệm Escape Room sẽ không biết trước điều gì về phòng chơi hay những gì họ mong đợi. Người chơi sẽ không cần bất kỳ tài liệu hoặc kiến thức bên ngoài nào để hoàn thành trò chơi, vì mọi thứ mà người chơi cần đều ở trong phòng. Điều duy nhất người chơi cần là kỹ năng giải quyết vấn đề.

Trọn bộ 7 trò chơi của Best Escape games đều thuộc thể loại này với tông huyền bí, hơi kinh dị nhưng rất hấp dẫn. Mời bạn lần lượt tải về 7 tựa game theo liên kết bên dưới:

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dair.BestEscapeGames - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
97pBi5ka0D2aap2zQa7KaImnftIp99Z2aGE2jrUxySNOebadah0Zqar4QU MsBQrOw8=s180 - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
Price: 10.000đ 0,99 US$
 • oGWRW2S1lDwjkLHoZL8jXsJtiDxozRimLw71ikLeoGbmWtUieu8on2UWP RNAHJYJuQ=h310 - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
 • tbD0sIPolfbXiBQWPHJsdLkhDdkG7SVsBWncaknBFC8nT lHGFtduhPzoftw2Zi3w=h310 - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dair.com.bestescapegames - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
I2ppK0ebCk2zEMR10U5Npm1i633Em KjADSKkg8xjbjjoGSgUu5kn2Ct sNg vnSjM=s180 - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
Price: 10.000đ 0,99 US$
 • a5QdDAg J9K29HcKW0BrzrcFbRTm02hgnXSlwY69lEOZ55d Xgo vwpgHJ 646zdupc=h310 - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
 • efX6L GB9pCZIkHLka2mqXOxk9w86ikXADjLK 0I6AOEvmti9p8odL6ob YwZs82r8=h310 - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dair.com.bestescapegames - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
9jow6x oje0e8SoZ hcR0zD9NygHlVRb8f0TFSRxVmEYfp40GeVJdaexjlPa1P7Azk=s180 - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
 • n39et9JRUIHZw30mAWvcaXZXq86ryqccbdoKRCO8tyxatlhFCEUJJ4cawLJ9Cll8Ag=h310 - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
 • q0TCGMtKryKizscQ6OpcmiIAcSa3fzDW T9k3uqURtd9ZXNosMvyLqcF2RCLxrNbuQ=h310 - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dair.com - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
s 48dNMx6QHX9c2t9q36PulvWZILEHTp8OlUzLldWbY5odbp cNyvcuiHcb2iQV0 k5A=s180 - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
Price: 10.000đ 0,99 US$
 • WkSa5aziRIwvHPLkoxkrMO9MtkiWaYXfORH9g3A8BmEEozunapm9zLlZCFg wTlrUQ=h310 - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
 • 7 jJ nhxEFeDbwrASDxhGGvrq8E3RZGGivTX8VXND1OcRuwmQLk5iPPweKEhk4 y9g=h310 - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dair.com.bestescapegames - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
cLP FjNbt79pT8OAGQdLXdi1Xs536Ng6OFINYg0 xmsPWHjAgR4I0 LkKHjqmx1huQ=s180 - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
Price: 10.000đ 0,99 US$
 • 9Xl1S8zQWYIn JpynQz1ARsLYANwqJgAFVHJEORxxsppXt6Cjn9jc727W4xBAwU6I3 T=h310 - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
 • lG8d0b2mpSG1OAq4HGLyK1vbHTXm8Y6 5 4HrCPjDglw3VKg9ZCOK9ZSG9kglcor8Q=h310 - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dair.com.bestescapegames - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
8reAweBil3MzWDxyQtDOFtd YTd1pijB1LeDV4NnQF64aVgpuEA NfPUn8tjGhFPFYM=s180 - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
Price: 10.000đ 0,99 US$
 • gj0ypvmAgsJfGOcsyRMuJFS9xwLTxsBeKGSDyUipNiKR5WPRdk9re6Nbj8u9ULP1JA=h310 - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
 • Uk9sRZssK12TszffJpo0stJkVpVyPxOkyEmkKT rXmGQBfjB8LpDS HZhDqoSnOvbFGw=h310 - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dair.com.bestescapegames - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
4IWjjfn76OpN4IpqlGy5RG2zxVxJYIx7PwWEcK37Fti0Erha9ikxk lx5Meu5DDnOmA=s180 - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
Price: 10.000đ 0,99 US$
 • jZgsCOdyD9RD3Eg1TXC63fBuz4LLpWSAt8oABFUBHps8 C6eMF7hBWXpJCu O0OOd58=h310 - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ
 • bvAGdkvy5wQvKYf89DiE6UgA692IyaFMJLRH04fPUsO902gegU2w a62Gvza LfZEw=h310 - Đang miễn phí trọn bộ 7 game escape room rất hay, giá gốc 70.000đ


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top