Connect with us

Đang miễn phí một trong những ứng dụng sửa ảnh tốt nhất iPhone, giá 1,99USD

iphone selfie featured - Đang miễn phí một trong những ứng dụng sửa ảnh tốt nhất iPhone, giá 1,99USD

Đang miễn phí một trong những ứng dụng sửa ảnh tốt nhất iPhone, giá 1,99USDbài dởbài hay

Nếu bạn yêu thích sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh có chất lượng thì không nên bỏ qua đợt khuyến mại này từ chính App Store.
Cụ thể hôm nay App Store “chính chủ” đang tặng cho bạn ứng dụng infltr. Đây là một trong những ứng dụng chỉnh sửa ảnh tốt nhất trên iOS hiện nay. Ứng dụng có giá 1,99USD và bán rất chạy, nay đang cho tải miễn phí tuy nhiên không phải theo cách giảm giá thông thường mà bạn phải lấy Redeem code để tải.

Cách tải infltr như sau:

Bước 1: Đầu tiên bạn phải tải về ứng dụng App Store tại đây.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Đang miễn phí một trong những ứng dụng sửa ảnh tốt nhất iPhone, giá 1,99USD
246x0w - Đang miễn phí một trong những ứng dụng sửa ảnh tốt nhất iPhone, giá 1,99USD
Developer: Apple
Price: Free
  • 300x0w - Đang miễn phí một trong những ứng dụng sửa ảnh tốt nhất iPhone, giá 1,99USD
  • 300x0w - Đang miễn phí một trong những ứng dụng sửa ảnh tốt nhất iPhone, giá 1,99USD
  • 300x0w - Đang miễn phí một trong những ứng dụng sửa ảnh tốt nhất iPhone, giá 1,99USD
  • 300x0w - Đang miễn phí một trong những ứng dụng sửa ảnh tốt nhất iPhone, giá 1,99USD
  • 300x0w - Đang miễn phí một trong những ứng dụng sửa ảnh tốt nhất iPhone, giá 1,99USD

Bước 2: Chạy ứng dụng, tìm mục infltr và bấm vào Download now for free.

inflr 1 450x800 - Đang miễn phí một trong những ứng dụng sửa ảnh tốt nhất iPhone, giá 1,99USD

Bước 3: Bấm tiếp vào mục Download now for free lần nữa để chuyển qua App Store trên iOS kèm theo Redeem code.

inflr 2 450x800 - Đang miễn phí một trong những ứng dụng sửa ảnh tốt nhất iPhone, giá 1,99USD

Bước 4: Bấm vào nút Redeem để bắt đầu tải về inflr miễn phí.

inflr 3 450x800 - Đang miễn phí một trong những ứng dụng sửa ảnh tốt nhất iPhone, giá 1,99USD

Vậy là xong!CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top