Công cụ jailbreak

H3lix
Công cụ jailbreak iOS 10.0 → 10.3.3
Link gốc: Tải về
Link dự phòng:
IPA
Home Depot version RC3
Công cụ jailbreak iOS 9.1 → 9.3.4
Link gốc: Tải về
Link dự phòng:
IPA
Pangu version 1.3.2
Công cụ jailbreak iOS 9.0 → 9.1
Link gốc: Tải về
Link dự phòng:
WindowsMac
TaiG version 2.4.3
Công cụ jailbreak iOS 8.1.3 → 8.4
Link gốc: Tải về
Link dự phòng:
WindowsMac
PPJailbreak version 1.0
Công cụ jailbreak iOS 8.0 → 8.1.2
Link gốc: Tải về
Link dự phòng:
Mac
LiberIOS
Công cụ hỗ trợ jailbreak iOS 11.0 → 11.1.2
Link gốc: Tải về
Link dự phòng:
IPA
Phœnix version 4
Công cụ hỗ trợ jailbreak iOS 9.3.5
Link gốc: Tải về
Link dự phòng:
IPA
Pangu version 1.1
Công cụ hỗ trợ jailbreak iOS 9.2 → 9.3.3
Link gốc: Tải về
Link dự phòng:
IPA
EtasonJB RC5
Công cụ hỗ trợ jailbreak iOS 8.4.1
Link gốc: Tải về
Link dự phòng:
IPA
TaiG version 1.2.1
Công cụ hỗ trợ jailbreak iOS 8.0 → 8.1.2
Link gốc: Tải về
Link dự phòng:
Windows
Pangu version 1.2.1
Công cụ hỗ trợ jailbreak iOS 7.1 → 7.1.2
Link gốc: Tải về
Link dự phòng:
Windows | Mac
evasi0n7
Công cụ jailbreak iOS 7.0 -> 7.0.6
Link dự phòng: Windows
p0sixspwn
Công cụ jailbreak iOS 6.1.3 -> 6.1.6
Link gốc: Tải về
Link dự phòng: Windows
corona
Công cụ hỗ trợ jailbreak iOS 5.0, 5.0.1
Corona có sẵn trên source Cydia sau khi bạn đã jailbeak có thể cài thêm tweak này.
redsn0w version 0.9.15b3
Công cụ jailbreak iOS 5.1.1 trở xuống
Link gốc (đủ phiên bản): Tải về
Link dự phòng: Windows | Mac
evasi0n version 1.5.3
Công cụ hỗ trợ jailbreak iOS 6.0 -> 6.1.2
Link dự phòng: Windows | Mac
Absinthe
Công cụ hỗ trợ jailbreak iOS 5.1.1
Absinthe sau này đã được tích hợp vào redsn0w. Bạn không cần tải riêng.
blackra1n
Công cụ hỗ trợ jailbreak iOS 3.0 -> 3.1.1
Link gốc: Tải về
Link dự phòng: Windows | Mac
limera1n
Công cụ hỗ trợ jailbreak iOS 3.2.2 -> 4.2.1
Link gốc: Tải về
Link dự phòng: Windows | Mac