Connect with us

Nhân vụ Cốc Cốc có thể thu thập mọi dữ liệu, nhắc bạn chuyện Điều khoản sử dụng

coccoc featured - Nhân vụ Cốc Cốc có thể thu thập mọi dữ liệu, nhắc bạn chuyện Điều khoản sử dụng

Nhân vụ Cốc Cốc có thể thu thập mọi dữ liệu, nhắc bạn chuyện Điều khoản sử dụng


Nhân vụ Cốc Cốc có thể thu thập mọi dữ liệu, nhắc bạn chuyện Điều khoản sử dụng


bài dởbài hay

Ba hôm nay rộ lên thông tin trình duyệt Cốc Cốc thu thập thông tin người dùng. Không bàn kỹ chuyện kỹ thuật ở đây nhưng những khuất tất sau nó sẽ cho bạn thấy khi sử dụng các dịch vụ miễn phí này, bạn sẽ không dễ gì mà an toàn.
Nói chi tiết chuyện trình duyệt Cốc Cốc một xíu. Ba hôm nay Cốc Cốc bị nghi ngờ thu thập dữ liệu cookie của người dùng Facebook. Theo điều khoản sử dụng của trình duyệt này, họ “sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ của mình, kể cả để lưu trữ tuỳ chọn của người dùng, cải thiện các kết quả tìm kiếm và lựa chọn quảng cáo cũng như theo dõi xu hướng của người dùng, ví dụ: cách mọi người tìm kiếm”. Tuy nhiên một video cho thấy phiên bản trình duyệt Cốc Cốc cũ có thu thập những gì bạn gõ vào khung nhập liệu, cụ thể chỉ cần người dùng vào mạng trên trình duyệt này, mọi thao tác trên bàn phím đều được ghi lại, kể cả tin nhắn riêng tư thông qua tính năng kiểm tra chính tả (spell checker), và có thể là qua addon Rủng Rỉnh được thêm vào tự động khi vào Cốc Cốc.

Việc thu thập thông tin không phải là chuyện mới mẻ. Hầu như các phần mềm hiện nay đề có ghi nhận thông tin của bạn và gửi về máy chủ để phục vụ cho nhu cầu phân tích. Việc gửi dữ liệu thường không mang tính định danh (biết được ai gửi về máy chủ) và phải được bảo mật, cũng như phải được người dùng cho phép thông qua điều khoản sử dụng.

Screenshot 2018 04 17 15 09 15 002 com.coccoc.trinhduyet 450x800 - Nhân vụ Cốc Cốc có thể thu thập mọi dữ liệu, nhắc bạn chuyện Điều khoản sử dụng

Trước khi sử dụng trình duyệt Cốc Cốc, bạn phải xác nhận điều khoản sử dụng. Nhưng thường bạn “Chấp nhận và tiếp tục” ngay.

Và vấn đề chính là nằm ở phần xác nhận điều khoản sử dụng. Điều mà hầu hết người dùng đều không đọc. Thông thường bạn thấy một thông báo yêu cầu xác nhận điều khoản sử dụng, bạn bấm dấu check vào “Tôi đồng ý” rồi OK thôi, hầu như không quan tâm Điều khoản sử dụng viết gì. Ở đây mình sẽ trích một số điều khoản sử dụng của trình duyệt Cốc Cốc (Bạn có thể tham khảo lại chi tiết tại đây).

coccoc 6 - Nhân vụ Cốc Cốc có thể thu thập mọi dữ liệu, nhắc bạn chuyện Điều khoản sử dụng

Tính năng Định vị được Cốc Cốc mở theo mặc định

 

coccoc 5 - Nhân vụ Cốc Cốc có thể thu thập mọi dữ liệu, nhắc bạn chuyện Điều khoản sử dụng

Điều khoản liên quan đến việc thu thập dữ liệu người dùng.

 

coccoc 4 - Nhân vụ Cốc Cốc có thể thu thập mọi dữ liệu, nhắc bạn chuyện Điều khoản sử dụng

Thông tin cá nhân của bạn có thể nằm đâu đó

 

coccoc 3 - Nhân vụ Cốc Cốc có thể thu thập mọi dữ liệu, nhắc bạn chuyện Điều khoản sử dụng

Những thông tin mà Cốc Cốc sẽ thu thập của bạn

 

coccoc 2 - Nhân vụ Cốc Cốc có thể thu thập mọi dữ liệu, nhắc bạn chuyện Điều khoản sử dụng

Bạn chấp nhận điều khoản xong là phải luôn tự đọc lại vài chục trang điều khoản, vì Cốc Cốc không có nhiệm vụ phải báo bạn biết.

 

coccoc 1 - Nhân vụ Cốc Cốc có thể thu thập mọi dữ liệu, nhắc bạn chuyện Điều khoản sử dụng

Từ chối đảm bảo giữ gìn thông tin cá nhân

 

Như các bạn thấy, bản thân bạn đã rất thiệt thòi khi phải chấp nhận nhiều điều khoản để sử dụng. Chuyện thu thập thông tin là cần thiết với hầu hết dịch vụ. Tuy nhiên bạn luôn nên xem kỹ các Điều khoản sử dụng, cũng như chọn lựa các công cụ thật sự uy tín để sử dụng.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top