Connect with us
fm mobile 2017 ios - Chia sẻ bạn tài khoản tải Football Manager Mobile 2017 và 7 game khác

CHỈ CÓ TRÊN TRẢI NGHIỆM SỐ

Chia sẻ bạn tài khoản tải Football Manager Mobile 2017 và 7 game khác


| 05/04/2017

Trong event đầu tiên của Trải Nghiệm Số, nhiều bạn đã bình chọn mong muốn sở hữu hai tựa game là Surgeon Simulator và LIMBO, do đó tuần này {7.4} đây là hai tựa game Trải Nghiệm Số sẽ share.

Cập nhật 17/4/2017

 • Sine Mora (5,99USD)
 • Ravensword: Shadowlands (6,99USD)
 • Braveland Pirate (2,99USD)

 

Danh sách tựa game mới bạn có thể tải về bao gồm:

 • Grand Thief Auto III
 • Grand Thief Auto San Andreas
 • Grand Thief Auto Vice City
 • Surgeon Simulator.
 • LIMBO.
 • Football Manager Mobile 2017.
 • Pocket Academy.
 • Pocket Arcade Story.

Ngoài ra còn có hai ứng dụng là CamScanner và CamCard để bạn lưu hết các văn bản thành PDF và 5 tựa game cũ TNS đã chia sẻ từ tuần trước. Bạn có thể xem lại tại đây.

Để tải về, bạn hãy tham gia group này và tham khảo liên kết này.

 

Cách tải các ứng dụng chia sẻ

Xem thêm trong chuyên mục CHỈ CÓ TRÊN TRẢI NGHIỆM SỐ
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

XEM NHIỀU TRONG NGÀY…
To Top