Connect with us

Caret Browsing là gì?

cursor windows featured - Caret Browsing là gì?

Caret Browsing là gì?bài dởbài hay

Caret Browsing là một tính năng cho phép bạn lướt web, chọn đoạn text,… bằng bàn phím, không cần dùng đến con trỏ chuột.
Caret Browsing được tích hợp rất nhiều vào các ứng dụng Windows và thường có phím tắt là F7. Ví dụ khi bạn bật Caret Browsing trong Microsoft Edge, bạn sẽ có thêm một con trỏ chuột trong bài viết. Nhờ vậy bạn có thể thực hiện các thao tác như lên, xuống, chọn văn bản trực tiếp bằng bàn phím rất dễ dàng. Sau khi chọn xong, bạn có thể dùng thêm các lệnh phụ như:

  • Thay đổi kích thước/phông chữ hoặc sao chép vào clipboard (lệnh CTRL + C).
  • Chèn và xóa văn bản tại một điểm tùy ý, bao gồm các chức năng cắt và dán.
  • Kích hoạt các liên kết bằng cách nhấn phím Enter trong khi con trỏ đang được đặt bên trên văn bản chứa liên kết này.

Sau khi đã sử dụng xong Caret Browsing, bạn có thể bấm lại phím F7 để tắt.

Caret Browsing đã được đưa vào rất lâu trên Windows. Nó là một tính năng cơ bản cho các ứng dụng xử lý văn bản, ví dụ như các trình soạn thảo văn bản (ví dụ, Notepad , Emacs và Vim ), các trình xử lý văn bản (ví dụ, Microsoft Word , WordPerfect và WordStar ), các chương trình xuất bản để bàn (ví dụ, PageMaker , Microsoft Publisher) và bảng tính (ví dụ: Excel , Lotus 123 ). Bạn thường xuyên dùng đến con trỏ này để xử lý văn bản. Tuy nhiên, có lẽ ít bạn biết là nó còn có trong nhiều ứng dụng khác.

 CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top