Connect with us

Dùng Calendo tạo, quản lý cuộc hẹn, công việc trên Windows 10

Calendo featured - Dùng Calendo tạo, quản lý cuộc hẹn, công việc trên Windows 10

Dùng Calendo tạo, quản lý cuộc hẹn, công việc trên Windows 10bài dởbài hay

Calendo là một công cụ đơn giản để quản lý các todos (những việc cần làm trong ngày) và các cuộc hẹn của bạn.
Đa số các ứng dụng lịch hiện nay để hỗ trợ người dùng lên lịch sự kiện và quản lý chúng dễ dàng. Calendo cũng vậy mà còn dễ sử dụng hơn. Với Calendo, bạn luôn có một cái nhìn tổng quan về lịch trình của mình. Ứng dụng này giúp bạn quản lý các todos và cuộc hẹn có thể xem lại trên thiết bị Windows 10 bất kỳ thông qua tài khoản.

Ứng dụng tương thích Windows 10. Dung lượng 296 KB.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fwww.microsoft - Dùng Calendo tạo, quản lý cuộc hẹn, công việc trên Windows 10
apps.26028.13715141745673860.da547032 18b6 454b b998 340975ea1855 - Dùng Calendo tạo, quản lý cuộc hẹn, công việc trên Windows 10
Developer: dav Apps
Price: Free

Calendo có giao diện khá đẹp mang hơi hướng ngôn ngữ thiết kế Material Design của Google. Calendo còn có một đặc điểm nữa là không quảng cáo. Giao diện ứng dụng bao gồm các mục chức năng sau.

2019 03 01 14 17 37 600x381 - Dùng Calendo tạo, quản lý cuộc hẹn, công việc trên Windows 10

– Start: Trang bắt đầu hiển thị tất cả các cuộc hẹn sắp tới của bạn, các sự kiện và todos của ngày hiện tại.

+ Để lên lịch cuộc hẹn: Bấm nút dấu cộng tại Appointments > chọn ngày diễn ra > thời gian bắt đầu (Start) và kết thúc (End) > chọn màu đại diện > đặt tên/nội dung cuộc hẹn > bấm Save.

2019 03 01 14 30 01 600x306 - Dùng Calendo tạo, quản lý cuộc hẹn, công việc trên Windows 10

 + Để lên lịch công việc trong ngày: Bấm nút dấu cộng tại Todos > chọn ngày > đặt tên nhóm quản lý công việc (Add a new group > bấm nút dấu cộng khi nhập xong) > nhập tên/nội dung công việc (Todo name) > bấm Save.

2019 03 01 14 18 18 447x600 - Dùng Calendo tạo, quản lý cuộc hẹn, công việc trên Windows 10

– Calendar: Bạn cũng có thể thấy tất cả các todos và cuộc hẹn của mình trong mục này bên cạnh Start.

2019 03 01 14 18 39 600x381 - Dùng Calendo tạo, quản lý cuộc hẹn, công việc trên Windows 10

– Todos: Quản lý các lịch công việc đã tạo. Cái nào đã hoàn thành thì bấm vào dấu chọn hay nút x để xóa đi. Bạn có thể phân loại, tạo lịch công việc mới trong nút ba chấm.

2019 03 01 14 49 06 600x363 - Dùng Calendo tạo, quản lý cuộc hẹn, công việc trên Windows 10

– Appointments: Quản lý các cuộc hẹn đã tạo. Bạn có thể xem lại các cuộc hẹn cũ hay tạo mới trong nút ba chấm chấm.

2019 03 01 14 49 27 600x171 - Dùng Calendo tạo, quản lý cuộc hẹn, công việc trên Windows 10

Calendo chỉ hỗ trợ bạn lên lịch công việc nên bạn sẽ không nhận được thông báo nhắc nhở. Tuy nhiên, nếu bạn muốn xem những todo và cuộc hẹn của mình khi đang dùng trên thiết bị Windows 10 khác thì chỉ việc đăng ký một tài khoản. Bấm Login > Sign up để đăng ký.

 CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top