Connect with us

Cách xử lý sự cố kích hoạt KMS của Windows 7 làm máy mất bản quyền

windows 7 kms active featured - Cách xử lý sự cố kích hoạt KMS của Windows 7 làm máy mất bản quyền

Cách xử lý sự cố kích hoạt KMS của Windows 7 làm máy mất bản quyềnbài dởbài hay

Ngày 8/1 vừa qua, nhiều người dùng khi cập nhật bản vá lỗi KB 971033 trên Windows 7 thì máy tự nhiên báo “Windows không phải chính hãng” với giấy phép bản quyền không hợp lệ. Vậy làm sao khắc phục?
Sự cố kích hoạt này chủ yếu dành cho người dùng Windows 7 nâng cấp lên bản vá lỗi KB 971033 vừa mới được phát hành. Tuy nhiên đây là lỗi không liên quan đến bản vá lỗi mà là do máy chủ kích hoạt của Microsoft có sự thay đổi. Nếu máy bạn “dính” trong trường hợp này, bạn sẽ bị nhận thông báo như bên dưới:

not genuine - Cách xử lý sự cố kích hoạt KMS của Windows 7 làm máy mất bản quyền

Các bản Windows 7 bị ảnh hưởng bao gồm:

  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Professional N
  • Windows 7 Professional E
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Enterprise N
  • Windows 7 Enterprise E

Theo Microsoft thì hãng đề nghị người dùng gỡ bỏ bản vá lỗi KB 971033 và kích hoạt lại KMS thì sự cố sẽ được giải quyết. Cách làm như sau:

Bước 1: Mở Command Prompt lên với quyền quản trị.

Bước 2: Nhập các câu lệnh dưới đây để gỡ bỏ bản vá lỗi KB 971033:

wusa /uninstall /kb:971033

hoặc

dism /online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Security-WindowsActivationTechnologies-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~7.1.7600.16395

Bước 3: Khởi động lại máy.

Bước 4: Kích hoạt lại qua KMS bằng các lệnh sau:

net stop sppuinotify
sc config sppuinotify start= disabled
net stop sppsvc
del %windir%\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0 /ah
del %windir%\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0 /ah
del %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform\tokens.dat
del %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform\cache\cache.dat
net start sppsvc
cscript c:\windows\system32\slmgr.vbs /ipk [edition-specific KMS client key]
cscript c:\windows\system32\slmgr.vbs /ato
sc config sppuinotify start= demand

Theo Bleeping ComputerCHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top