Connect with us

Cách xem trước liên kết văn bản được nhúng trong email

GMass Link Checker featured 1 - Cách xem trước liên kết văn bản được nhúng trong email

Cách xem trước liên kết văn bản được nhúng trong emailbài dởbài hay

GMass Link Checker sẽ giúp bạn kiểm tra, xem trước hình ảnh trang web của liên kết được nhúng trong văn bản của email mà không phải truy cập.
Thông thường các dịch vụ webmail đều có thể hiển thị hình ảnh xem trước của liên kết nhưng nó chỉ áp dụng khi đường link không được chèn vào văn bản. Chính vì vậy, bạn sẽ khó kiểm tra trang web mà mình sẽ truy cập có an toàn hay không nếu link được chèn trong văn bản.

GMass Link Checker là một dịch vụ web miễn phí có thể giúp bạn xem trước trang web của đường link nhúng trong văn bản thông qua ảnh chụp màn hình mà không phải truy cập.

Bước 1: Để có thể xem trước hình ảnh trang web của đường link với Gmass Link Checker, trước tiên bạn cần lấy nội dung email dưới dạng thư gốc (HTML).

  • Gmail: Bạn mở email, bấm nút ba chấm > Hiển thị thư gốc > sao chép hết nội dung trong bảng bên dưới.

2019 04 08 17 23 07 600x247 - Cách xem trước liên kết văn bản được nhúng trong email

  • Ymail: Bạn mở email, bấm nút ba chấm > Xem dạng thư thô > sao chép toàn bộ nội dung trong tab mới.

2019 04 08 17 22 20 600x202 - Cách xem trước liên kết văn bản được nhúng trong email

  • Outlook: Bạn mở email, bấm nút ba chấm > Xem nguồn thư > sao chép toàn bộ nội dung trong pop-up mở ra.

2019 04 08 17 29 00 600x301 - Cách xem trước liên kết văn bản được nhúng trong email

Bước 2: Tiếp theo, bạn mở GMass Link Checker > dán nội dung email gốc vào hộp trống > bấm Analyze my HTML.

2019 04 08 16 53 46 600x283 - Cách xem trước liên kết văn bản được nhúng trong email

Bước 3: Dịch vụ sẽ dò tìm tất cả đường link nhúng trong văn bản và hiển thị chúng trong khung bên phải.

2019 04 08 17 15 28 600x285 - Cách xem trước liên kết văn bản được nhúng trong email

Sau đó, bạn sẽ nhìn thấy ảnh thu nhỏ xem trước trang web của đường link. Bạn rê chuột vào hình ảnh để xem rõ hơn. Dịch vụ còn có khả năng kiểm tra độ an toàn của đường link, bạn nhìn vào màu sắc dấu check (v) để nhận biết (xanh lá là an toàn, đỏ là nguy hiểm).

Nếu an toàn, bạn có thể truy cập trang web qua đường link ngay từ dịch vụ mà không phải quay lại email.

 CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top