Connect with us

Cách tìm và xóa bookmark hỏng cực nhanh trên Firefox

xóa bookmark hỏng - Cách tìm và xóa bookmark hỏng cực nhanh trên Firefox

Cách tìm và xóa bookmark hỏng cực nhanh trên Firefox


Cách tìm và xóa bookmark hỏng cực nhanh trên Firefox


bài dởbài hay

Bạn cảm thấy các dấu trang (bookmark) trên Firefox quá nhiều và muốn dọn dẹp bớt nhất là những bookmark hỏng và trùng lặp. Thay vì thực hiện thủ công mất nhiều thời gian, bạn có thể dùng hai tiện ích mở rộng trong bài viết mà TNS giới thiệu sau để tìm và xóa bookmark vô cực nahnh chóng và đơn giản.
 

1. Bookmarks Organizer:

Tương thích Firefox 57 trở lên. Bạn vào đây hay link bên dưới > Add to Firefox để cài đặt.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Faddons.mozilla - Cách tìm và xóa bookmark hỏng cực nhanh trên Firefox
807213 64 - Cách tìm và xóa bookmark hỏng cực nhanh trên Firefox
Price: Free

Cài đặt xong, bạn sẽ thấy biểu tượng Bookmarks Organizer trên thanh công cụ. bạn bấm vào để vào giao diện sử dụng của tiện ích. Tại hộp Broken bookmarks, bạn chọn tính năng muốn sử dụng:

2018 01 12 14 29 31 - Cách tìm và xóa bookmark hỏng cực nhanh trên Firefox

– Broken bookmarks: Tìm dấu trang bị hỏng, không còn hiệu lực truy cập như trang web không còn hay đường dẫn thay đổi.

Chọn xong, bấm Check bookmarks để kiểm tra. Tiện ích sẽ hiển thị các bookmark tìm thấy bao gồm đã kiểm tra, bookmark cảnh báo (Warnings) và bookmark lỗi (Errors).

2018 01 12 14 39 06 600x290 - Cách tìm và xóa bookmark hỏng cực nhanh trên Firefox

Với dấu trang lỗi, thì bookmark này hoàn toàn không thể sử dụng được nữa. Bạn có thể xóa nó đi, rê chuột lên và bấm Delete.

2018 01 12 15 24 53 600x188 - Cách tìm và xóa bookmark hỏng cực nhanh trên Firefox

Với dấu trang Warnings, bookmark này chỉ thay đổi đường dẫn mà bạn có thể thấy phần đường dẫn mới mà tiện ích liệt kê. Bạn có thể chỉnh sửa lại (Edit) đường dẫn và tên trang web cho bookmark này.

– Duplicates: Tìm bookmark trùng lặp. Quá trình quét có thể mất thời gian.

2018 01 12 14 59 45 600x208 - Cách tìm và xóa bookmark hỏng cực nhanh trên Firefox

– Missing bookmark names: Tìm bookmark không có tiêu đề. Bạn bấm vào trường No name để bổ sung tên cho dấu trang.

 

2. 404 Bookmarks:

Tương thích Firefox 57 trở lên. Bạn vào đây hay link bên dưới > Add to Firefox để cài đặt.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Faddons.mozilla - Cách tìm và xóa bookmark hỏng cực nhanh trên Firefox
779986 64 - Cách tìm và xóa bookmark hỏng cực nhanh trên Firefox
Developer: Tom Schuster
Price: Free

Cài đặt xong, bạn bấm biểu tượng add-on trên thanh công cụ và quá trình tìm kiếm bookmark hỏng của tiện ích diễn ra tự động sau đó.

2018 01 12 15 14 28 - Cách tìm và xóa bookmark hỏng cực nhanh trên Firefox

Hoàn tất, bạn sẽ nhìn thấy các dấu trang không thể truy cập sẽ được liệt kê bên dưới Expired Bookmarks. Để kiểm tra, tiện ích có quét chính xác hay không thì bạn bấm lên đường link.

404 - Cách tìm và xóa bookmark hỏng cực nhanh trên Firefox

Nếu dấu trang hỏng, bạn có thể xóa toàn bộ bằng cách bấm Select all > Remove x bookmarks. Hay bạn chọn bookmark mà mình muốn xóa thôi. Ngòai tìm và xóa dấu trang hỏng, tiện ích còn hiển thị những bookmark không thể nhận dạng và tổng số bookmark còn hiệu lực tại Other bookmarks.

 

 CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top