Connect with us

Cách kiểm tra trình duyệt của bạn có nhiễm lỗ hổng Spectre hay không

HP Spectre trainghiemso - Cách kiểm tra trình duyệt của bạn có nhiễm lỗ hổng Spectre hay không

Cách kiểm tra trình duyệt của bạn có nhiễm lỗ hổng Spectre hay không


Cách kiểm tra trình duyệt của bạn có nhiễm lỗ hổng Spectre hay không


bài dởbài hay

Lỗ hổng Spectre đã được Trải Nghiệm Số đề cập đến rất nhiều trong các bài gần đây, và trong bài này bạn sẽ biết cách kiểm tra trình duyệt của bạn có nhiễm lỗ hổng này không?
Lỗi Spectre đang làm ảnh hưởng đến hàng triệu máy tính dùng CPU Intel, và nó lan rộng qua các máy Mac, Chromebook, Android, iOS,… Việc “vá lỗi” này cũng đang gây ra nhiều vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềmkhông tương thích. Vì một trình duyệt là một trong số các loại ứng dụng phổ biến nhất được sử dụng, điều này chắc chắn là một điều bạn nên kiểm tra.

Phòng bảo mật thuộc Tencent đã nhanh chóng đưa ra cho bạn một công cụ rất đơn giản để kiểm tra trình duyệt của bạn có bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng này không. Cách làm rất nhanh, đầu tiên bạn hãy vào trang https://xlab.tencent.com/special/spectre/spectre_check.html. Bấm vào nút Click to Check.

spectre check - Cách kiểm tra trình duyệt của bạn có nhiễm lỗ hổng Spectre hay không

Nếu bạn nhận thông báo NOT VULNERABLE thì trình duyệt bạn không bị ảnh hưởng.

not vulnerable - Cách kiểm tra trình duyệt của bạn có nhiễm lỗ hổng Spectre hay không

Còn nếu bạn nhận thông báo VULNERABLE thì trình duyệt bạn chưa được vá lỗi Spectre.

vulnerable - Cách kiểm tra trình duyệt của bạn có nhiễm lỗ hổng Spectre hay không

Vậy nếu dính Vulnerable thì thế nào? Thực ra bạn cũng phải đợi bản vá thôi, cách tạm thời là bạn chuyển sang dùng một trình duyệt khác không bị dính lỗi và chờ bản vá cho trình duyệt bạn hay sử dụng như bị lỗi Spectre. Dưới đây là danh sách các trình duyệt (bản mới nhất) và tình trạng lỗ hổng Spectre:

 • Firefox — not vulnerable
 • Firefox ESR — not vulnerable
 • Internet Explorer 11 — not vulnerable
 • Microsoft Edge — not vulnerable
 • Pale Moon — not vulnerable
 • Waterfox — not vulnerable
 • Chromium (mới nhất) — not vulnerable
 • Google Chrome Canary — not vulnerable
 • Google Chrome Stable — vulnerable*
 • Opera Stable — vulnerable*
 • Vivaldi Stable — vulnerable*


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top