Connect with us

Cách điều chỉnh tốc độ phát video Facebook trên Android

Fast Playback for Facebook Videos featured - Cách điều chỉnh tốc độ phát video Facebook trên Android

Cách điều chỉnh tốc độ phát video Facebook trên Androidbài dởbài hay

Bạn muốn điều chỉnh tốc độ phát video trên Facebook mà mạng xã hội này không hỗ trợ, Fast Playback for Facebook Videos sẽ giúp bạn.
Đôi khi bạn sẽ muốn xem video Facebook ở tốc độ nhanh mà không bỏ lỡ tình tiết như khi tua hay xem ở tốc độ chậm khi muốn xem kỹ chi tiết, hành động trong video. Facebook không hỗ trợ điều chỉnh tốc độ phát video.

Không sao cả, Fast Playback for Facebook Videos sẽ giúp mở video Facebook trong ứng dụng này và bạn có thể điều chỉnh tốc độ phát (nhanh hay chậm) theo ý muốn.

Ứng dụng tương thích Android 5.0 trở lên. Dung lượng 3,3 MB.

Cách điều chỉnh tốc độ phát video Facebook với Fast Playback thực hiện như sau.

Bước 1: Bạn mở video trên ứng dụng Facebook > bấm nút Chia sẻ của bài viết > Tùy chọn khác > chọn Fast Playback.

Screenshot 20190315 143840 338x600 - Cách điều chỉnh tốc độ phát video Facebook trên Android

Bước 2: Video sẽ được mở trong Fast Playback. Mặc định, video sẽ được phát trong tốc độ bình thường (1x) và tắt tiếng.

Để điều chỉnh tốc độ phát, bạn bấm nút dấu cộng (+) để tăng tốc và nút dấu trừ (-) để giảm tốc độ. Khoảng cách tăng giảm tốc độ phát là 0,25x lần.

Screenshot 20190315 143649 338x600 - Cách điều chỉnh tốc độ phát video Facebook trên Android

Bước 3: Khi xem xong, bạn có thực hiện thao tác tương tự để mở video Facebook khác trong tốc độ mong muốn.

Bước 4: Những video bạn xem đều được lưu lại. Bạn bấm History trong Fast Playback để quản lý và phát lại.

Screenshot 20190315 143923 338x600 - Cách điều chỉnh tốc độ phát video Facebook trên Android

Bấm Settings để điều chỉnh khoảng cách tăng giảm tốc độ phát (Speed jump), bật tắt tắt tiếng khi phát video (Mute sound on start).

Screenshot 20190315 143029 338x600 - Cách điều chỉnh tốc độ phát video Facebook trên Android

Lưu ý: Nếu bạn muốn điều chỉnh tốc độ phát video Facebook trên máy tính thì có thể dùng yuptude. Một bookmarklet hỗ trợ điều chỉnh tốc phát video trên dịch dịch vụ mà không cần extension. Bạn xem lại cách sử dụng tại đây.

 CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top