Connect with us

Cách chỉnh font chữ phụ đề trong VLC trên Windows 10

vlc media player featured - Cách chỉnh font chữ phụ đề trong VLC trên Windows 10

Cách chỉnh font chữ phụ đề trong VLC trên Windows 10bài dởbài hay

Phụ đề mặc định được thiết lập trong VLC Media Player cũng khá chuẩn để bạn xem phim. Tuy nhiên nếu thích bạn có thể tuỳ chỉnh lại phụ đề như font chữ, cỡ chữ,…
Mặc định phụ đề của VLC là màu trắng với viền đen để bạn có thể trải nghiệm tất cả video dù tối sáng như thế nào. Mặc dù cài đặt mặc định là tốt, bạn cũng có thể tuỳ chỉnh lại bằng cách sau:

Bước 1: Vào Tools>Preferences > chọn tab Subtitles/OSD.

Bước 2: Bạn không cần quan tâm hai tuỳ chọn đầu tiên.

vlc subtitles 1 - Cách chỉnh font chữ phụ đề trong VLC trên Windows 10

Mục Enable subtitles để bật/tắt phụ đề. Trong đó có mục Preferred subtitle language để bạn chọn ngôn ngữ mặc định (nếu có), Default encoding bạn nên để mặc định.

Ngay dưới đó là phần Subtitles effect chính là phần chỉnh font chữ phụ đề trong VLC. Bạn có thể tuỳ chỉnh font chữ, kích thước chữ, màu chữ, màu viền tại đây. Mục Force susbtitle position để bạn điều chỉnh vị trí của phụ đề trong VLC.

Sau khi chỉnh xong, bạn bấm Save để lưu lại cấu hình.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top