Connect with us

Cách chặn Spoil nội dung phim Avengers: Endgame trên Facebook

No Spoilers extension - Cách chặn Spoil nội dung phim Avengers: Endgame trên Facebook

Cách chặn Spoil nội dung phim Avengers: Endgame trên Facebookbài dởbài hay

Nếu bạn muốn tránh biết trước nội dung phim Avengers: Endgame thì chỉ còn cách chặn thông tin về bộ phim này.
Avengers: Endgame chỉ còn vài ngày nữa sẽ được trình chiếu chính thức (26/4/2019). Hiện nay có nhiều người được xem trước và làm lộ nội dung phim (spoil) trên mạng xã hội Facebook.

Nếu bạn không muốn biết trước nội dung làm mất hay bộ phim trước khi xem thì có thể giải quyết bằng cách chặn toàn bộ thông tin liên quan tới Avengers: Endgame với sự trợ giúp của NO SPOILERS! Tiện ích mở rộng Chrome này sẽ chặn hoàn toàn bài viết trên Facebook có đề cập Avengers: Endgame bằng cách làm mờ chúng đi.

Bạn vào đây hay liên kết bên dưới > bấm Add to Chrome > Add extension để cài đặt tiện ích mở rộng này.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fchrome.google - Cách chặn Spoil nội dung phim Avengers: Endgame trên Facebook
CyFOLrHcnuOvq5Bgqj3Z8y8q6EkgAzjFXHOTvH6dEi1Xch1CguiUH060lJ3DS4tBdgAqr53L5A=w128 h128 e365 - Cách chặn Spoil nội dung phim Avengers: Endgame trên Facebook
Developer: Khai
Price: Free

Cài đặt xong, tính năng của tiện ích sẽ tự động kích hoạt khi vào Facebook. Bây giờ, khi bạn bắt gặp một bài viết bất kỳ có đề cập phim Avengers: Endgame nó sẽ được làm mờ đi hoàn toàn.

2019 04 19 15 49 06 600x320 - Cách chặn Spoil nội dung phim Avengers: Endgame trên Facebook

Bên cạnh tiện ích mở rộng này, bạn có thể dùng chức năng chặn bài viết theo từ khóa với Facebook Purity và cũng cần tránh tìm kiếm, truy cập xem thông tin phim trên những trang web khác.

 CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top