Connect with us

Blockchain là gì?

blockchain la gi - Blockchain là gì?

Blockchain là gì?


Blockchain là gì?


bài dởbài hay

Blockchain là nền tảng tạo ra Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác, nhằm mục đích xác nhận và thực hiện các giao dịch giá trị mà không cần tới một bên trung gian thứ 3. Hiện nay, các công ty công nghệ đều đang tiếp tục phát triển nền tảng blockchain của mình để ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau.

Không những tạo ra Bitcoin, nền tảng Blockchain còn hứa hẹn giúp công nghệ AI thực hiện một cuộc cách mạng mới.

blockchain la gi 600x338 - Blockchain là gì?

Lý do: Blockchain chính là một kho dữ liệu khổng lồ, không thể thay đổi, minh bạch và tồn tại mãi mãi. Đó cũng chính là thứ mà công nghệ trí tuệ nhân tạo và machine learning còn thiếu.

Hầu hết các dự án phát triển AI và machine learning đều thiếu một lượng lớn dữ liệu để có thể hoàn thiện, hoặc các dữ liệu mà nhóm nghiên cứu tự thu thập không chính xác. Với blockchain, tất cả dữ liệu và thông tin có thể được đẩy vào một kho lưu trữ chung, mà con người không cần can thiệp.

blockchain 600x315 - Blockchain là gì?

Tiềm năng của sự kết hợp giữa blockchain và AI là rất lớn. Bởi các dữ liệu trong blockchain là rất lớn và chính xác hơn bất kỳ công ty thu thập dữ liệu nào, nó là sự tổng hợp dữ liệu trên toàn thế giới. Các công ty, nhà nghiên cứu, cửa hàng bán lẻ, tổ chức tài chính, tổ chức y tế và giáo dục, chính phủ các nước đều có thể ứng dụng cuộc cách mạng này.

Trong thời gian qua, các công ty công nghệ và các nhà nghiên cứu cũng đã đạt được những thành tựu nhất định trong việc kết hợp blockchain với AI. Đây chính là bệ phóng để giúp sự kết hợp này tạo ra một cuộc cách mạng công nghệ mới trong tương lai không xa.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top