Tag: xem cấu hình máy

Xem cấu hình máy tính với GFXplorer

Xem cấu hình máy tính với GFXplorer

Nếu bạn cần nâng cấp phần cứng thì có lẽ cần phải kiểm tra xem cấu hình máy của mình thế nào để mua phần cứng mới tương thích với hệ thống. GFXplorer là một trong những ứng dụng có thể hỗ trợ bạn phần này. Máy bạn sử dụng ...