Page 1 of 2 1 2

WWDC 2023

Sau nhiều thông tin, WWDC 2023 (Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu), nơi Apple công bố các bản cập nhật phần mềm và công nghệ mới nhất của mình đã chính thức diễn ra. Là nơi tập hợp hàng đầu dành cho các nhà phát triển phần mềm bên thứ ba, WWDC là nền tảng để Apple chia sẻ những thay đổi và đổi mới trên toàn hệ thống trên các nền tảng phần mềm chính của mình. Diễn ra vào ngày 5 tháng 6, WWDC 2023 giới thiệu những tiến bộ phần mềm đột phá cho macOS, iOS, iPadOS, watchOS, tvOS và các phần mềm khác của Apple.

POPULAR POST

ADVERTISEMENT