Tag: WPA3

WPA3 là gì?

WPA3 là gì?

WPA3 là giao thức bảo mật mạng không dây – Wi-Fi Protected Access mới với nhiều tính năng bảo mật quan trọng vừa được Liên hiệp Wifi ra mắt. Từ khi giao thức bảo mật mạng không dây WPA2 ra mắt và được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu ...