Tag: WebRTC

WebRTC là gì?

WebRTC là gì?

iOS 11 đã chính thức hỗ trợ WebRTC, vậy bạn đã biết WebRTC là gì chưa? WebRTC (Web Real-Time Communication) là một web API có khả năng hỗ trợ trình duyệt (browser) giao tiếp với nhau thông qua VideoCall, VoiceCall hay transfer data "Peer-to-Peer" (P2P) mà không cần browser phải ...