Tag: Ubisoft Connect

Đang miễn phí game Tom Clancy’s Ghost Recon cho PC cùng 2 DLC Wildlands: Fallen Ghosts và Breakpoint: Deep State Adventure mọi nền tảng

Đang miễn phí game Tom Clancy's Ghost Recon

Game bắn súng chiến thuật Tom Clancy’s Ghost Recon vô cùng kinh điển, cùng 2 DLC Fallen Ghosts và Deep State Adventure của hai game Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands và Breakpoint được đang được Ubisoft tặng miễn phí trong 5 ngày nhân kỷ niệm series Ghost Recon tròn 20 ...